اطلاع رسانی

تفاهم نامه ها

تفاهم نامه های غیر حوزوی
تفاهم نامه های حوزوی

گالری تصاویر

نشست مدیران استانی حوزه های علمیه خواهرا ن با شعار محوری «حوزه بالنده» - تیر 98
جلسه معاون امور حوزه ها با آیت الله بنابی
نشست مدیران مدارس استان همدان با معاون امور حوزه ها
نشست معاون امور حوزه ها با مدیران مدارس استان سمنان
نشست چهارم مدیران استانی
نشست پنجم و ششم مدیران استانی