معرفی مدیریت استان بوشهر

شناسه نوشته : 26246

1397/11/23

تعداد بازدید : 753

مدیر استان:

حجت الاسلام والمسلمین علي اكبر  اسماعيلي

 
   

آدرس: بوشهر، ميدان آزادي ـ ضلع شمال بيمارستان شهداي خليج فارس

کنار منازل مسکن مهر ـ مديريت حوزه علميه خواهران استان

 
شماره تماس: 33674981 - 077  
دور نگار: 33674981 - 077  
 آدرس سایت : http://bushehr.whc.ir/