همکاران ادراه کل منطقه شمال

شناسه نوشته : 27371

1398/10/25

تعداد بازدید : 789

استان های تحت پوشش اداره کل شمال: آذربایجان شرقی - اردبیل - تهران - البرز - مازندران - سمنان - قزوین - گیلان - زنجان

 

مدیر کل منطقه شمال:

حجت السلام والمسلمین عباسی

شماره تماس: 4413

رئیس اداره ساماندهی امور استان ها:

حجت السلام والمسلمین طاهر

شماره تماس: 4415

کارشناس اداره ساماندهی امور استان ها:

حجت السلام والمسلمین فیض اللهی

شماره تماس:4409

رئیس اداره راهبری مدارس:

سرکار خانم تقی پور

شماره تماس:4446

کارشناس اداره راهبری مدارس:

سرکار خانم بنشاسته

شماره تماس: 4403