مدیریت استان قزوين

شناسه نوشته : 26256

1397/11/23

تعداد بازدید : 783

مدیر استان:

حجت الاسلام والمسلمین رضا کاظم لو

 
   
قزوين – شهرک کوثر-فلکه سوم – انتهاي بلوار بسيج –ابتداي بلوار هجرت  
33794471 - 028  
 33779085 - 028  
آدرس سایت: http://qazvin.whc.ir/