معرفی مدیریت استان گلستان

شناسه نوشته : 26230

1397/11/16

تعداد بازدید : 789

معرفی مدیریت استان گلستان

مدیر استان:

سرکار خانم سيده نفيسه  حسيني واعظ

 
   
آدرس: گرگان-شهرک افسران -جنب سازمان مديريت صنعتي  
شماره تماس: 32437330 -017  
دور نگار: 32426706 -017  
 آدرس سایت: http://golestan.whc.ir/