معرفی مدیریت استان اردبيل

شناسه نوشته : 26239

1397/11/23

تعداد بازدید : 1507

 

مدیر استان:

حجت الاسلام والمسلمین قربانی

 
  --------  

آدرس: اردبيل - شهرک سبلان - فاز 2- خ فلسطين

خیابان نوبهار شرقي- کوچه فلسطين شرقي 16- مديريت حوزه هاي علميه خواهران

 
110 شماره تماس:33662095 -045  
110 فکس: 33662095 - 045  
آدرس سایت:  http://ardabil.whc.ir/