معرفی مدیریت استان فارس

شناسه نوشته : 26255

1397/11/23

تعداد بازدید : 780

مدیر استان :

حجت الاسلام والمسلمین عبدالرضا محمودی

 
   

آدرس: شيراز، بلوار فضيلت –20 متري خ فيض – انتهاي اولين فرعي-

سمت راست -مرکز مديريت حوزه هاي علميه خواهران

 
شماره تماس: 37337935- 071  
دورنگار: 37337939 - 071  
آدرس سایت: http://fars.whc.ir/