معرفی مدیریت استان كرمانشاه

شناسه نوشته : 26260

1397/11/23

تعداد بازدید : 1132

مدیر استان :

حجت السلام والمسلمین حجت اله فاضلي پيردوستي

 
   
آدرس: کرمانشاه-شهرک معلم-ميدان حافظ-خيابان دهخدا-جنب مرکز لرزه نگاري  
شماره تماس: 38213911 - 083  
دورنگار: -----  
 آدرس سایت: http://kermanshah.whc.ir/