معرفی مدیریت استان لرستان

شناسه نوشته : 26264

1397/11/23

تعداد بازدید : 1347

مدیر استان:

حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم حسینی

 
   

آدرس: خرم آباد - گلدشت غربي - خيابان ارم 

خيابان بهمن - خيابان نوروز - جنب تپه باستاني

 
شماره تماس: 33427514 - 066  
دورنگار: 33424523 - 066  
آدرس سایت: http://lorestan.whc.ir/