معرفی مدیریت استان مركزي

شناسه نوشته : 26266

1397/11/23

تعداد بازدید : 806

 

مدیر استان:

حجت الاسلام والمسلمین فاضل حسامی

 
   

آدرس: اراک، خ آيت الله کاشاني، نرسيده به مسجد سيدها،

روبروي پل سبحاني، نبش کوچه صادق

 
شماره تماس: 22345423 - 086  
دورنگار: 32234912 -086  
 آدرس سایت: http://markazi.whc.ir/