معرفی مدیریت استان هرمزگان

شناسه نوشته : 26267

1397/11/23

تعداد بازدید : 899

مدیر استان:

حجت السلام والمسلمین عبدالمحمود جهانگیری

 

 
تعداد مدارس:  

آدرس:بندرعباس، بلوار امام حسين(ع)، شهرک سجاديه،

کوچه دليران 7- ساختمان دايان- جنب مجتمع مخابراتي امام حسين (ع)

 
شماره تماس: 33663530 - 076  
دورنگار: 33663595 - 076  
آدرس سایت:http://hormozgan.whc.ir/