معرفی مدیریت استان يزد

شناسه نوشته : 26269

1397/11/23

تعداد بازدید : 902

 

مدیر استان:

حجت الاسلام و المسلمین محمد کارگر شورگی

 

آدرس: يزد- خيابان آيت الله کاشاني- کوچه بيمارستان بهمن- چهارراه اول

سمت چپ- کوچه مديريت حوزه علميه خواهران استان يزد
 

شماره تماس: 36287250 - 035
دورنگار: 36284631 - 035
آدرس سایت: http://yazd.whc.ir/