معرفی معاونت امور حوزه ها

شناسه نوشته : 26787

1398/03/18

تعداد بازدید : 1153

معاونت امور حوزه‌ها

معاونت امور حوزه‌ها مأموریت دارد «تأسیس، توسعه و بهره‌برداری از‌ واحدهای حوزوی، ساماندهی امور مدیریت‌های استانی و ساماندهی ارتباطات حوزوی» را با سه اداره کل «امور تأسیس و توسعه واحدهای حوزوی»، «امور بهره‌‌برداری واحدهای حوزوی» و «ارتباطات و همکاری‌ها» انجام دهد.

در حال حاضر حجت‌الاسلام‌ و المسلمین سید محمد واحدی، از 18 اردیبهشت ماه 1397، عهده دار این مسئولیت خطیر، در جهت پیشبرد اهداف و سیاستهای مرکز می باشد.