معرفی معاونین سابق معاونت امور حوزه ها

شناسه نوشته : 26794

1398/03/18

تعداد بازدید : 1145

معاونین سابق

معاونین قبلی از لاحق به سابق

معاون

بازه زمانی

6

رسول ابراهیمیان

از 1384/03/25 تا 97/02/17

5

محمدخلیل جلالت (دانش)

30/10/1380 تا 1384/03/25

4

محمود خالقی

1380/05/28 تا 1380/10/29 (سرپرست)

3

عبدالحسین رحمتی‌نیا

1378/03/17 تا 1380/05/27

2

علی‌اکبر نصرتی

1377/03/13 تا 1378/03/16 (سرپرست)

1

حسن فتح‌الله‌پور

1376/02/01 تا 1377/03/12

 

 

6-حجت‌الاسلام‌ و المسلمین رسول ابراهیمیان، قبل از حجت‌الاسلام‌ و المسلمین سید محمد واحدی و بعد از حجت‌الاسلام‌ و المسلمین دانش، از 25/3/1384 تا 17/2/97، به مدت 13 سال مسئولیت این معاونت که در ابتدا با نام معاونت شهرستان‌های مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران بود و بعد به معاونت ارتباطات و امور حوزه‌های مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران، تغییر نام یافت را عهده دار بودند.

 

5- حجت‌الاسلام‌ و المسلمین محمد خلیل جلالت (دانش) نیز بعد از آقای خالقی و از تاریخ 30/10/1380 تا 25/3/1384، مسئولیت معاونت شهرستان‌های مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران را بیش از 3 سال بر عهده داشتند.

4- آقای محمود خالقی قبل از آقای دانش و بعد از اتمام دوره مسئولیت جناب آقای رحمتی‌نیا، از تاریخ 28/5/1380 تا 30/10/1380، به مدت چند ماه، سرپرستی این مسئولیت را عهده دار بودند.

3- قبل از آقای محمود خالقی نیز حجت‌الاسلام‌ و المسلمین عبدالحسین رحمتی‌نیا از 17/3/1378 تا 27/5/1380، حدود 2 سال، این مسئولیت خطیر را بر عهده داشتند.

2- جناب آقای علی‌اکبر نصرتی نیز قبل از حجت‌الاسلام‌ و المسلمین عبدالحسین رحمتی‌نیا و بعد از جناب آقای حسن فتح‌الله پور و از 13/3/1377 تا 16/3/1378 به مدت یک سال، سرپرستی این معاونت را عهده دار بودند.

1. جناب آقای حسن فتح‌الله پور نیز از ابتدای تاسیس مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران تا 12/3/1377، بیش از یک سال مسئولیت این معاونت را بر عهده داشتند.