شرح وظایف معاونت امور حوزه ها

شناسه نوشته : 26796

1398/03/18

تعداد بازدید : 1042

شرح وظایف

1-     پيشنهاد سياست‌هاي کلان، برنامه‌هاي بلند‌مدت ميان‌مدت در امور مديريتي حوزه‌هاي علميه استاني (امور تأسیس، توسعه، انحلال و کادر مديريتي) به مراجع ذي‌ربط جهت بررسي و تصويب؛

2-     سیاست‌گذاری اجرايي، برنامه‌ريزي، هماهنگ‌سازي، نظارت و ارزيابي امور مديريتي حوزه‌هاي علميه خواهران در چارچوب سياست‌هاي کلان و مصوبات ابلاغي شوراي سياست‌گذاري؛

3-     پيگيري تأسیس واحدهاي آموزشي ـ تربيتي بر اساس آمايش سرزميني حوزه‌هاي علميه خواهران و ساير مقررات مصوب تا مرحله نهايي؛

4-     حمايت از استقرار و ساماندهي مديريت حوزه‌هاي علميه استاني؛

5-     پيشنهاد نصب و عزل مديران حوزه‌هاي علميه استاني به مراجع ذي‌ربط؛

6-     تعامل با علماء بلاد جهت تسهيل و ايجاد هماهنگي در امور حوزه‌هاي علميه خواهران در استان‌ها در چارچوب ضوابط؛

7-     حمايت و هدايت مديريتهاي استاني در تعامل با مسئولان استاني بهمنظور استفاده بهينه از فرصت‌ها و ظرفيت‌ها بر اساس سياست‌هاي کلان شوراي سیاست‌گذاری؛

8-     هماهنگ‌سازي اجرايي هیئتهاي نظارت و بررسي مرکز مديريت حوزه‌هاي علميه خواهران اعزامي به حوزه‌هاي علميه استاني بهمنظور ايجاد تسهيلات، جلوگيري از تداخل امور و کاهش هزينه‌ها؛

تبصره:انجام نظارت يا بازرسيهاي ويژه که لازمه انجام آن‌ها عدم اطلاع‌رساني قبلي است، از شمول اين بند خارج مي‌باشد.

9-     برنامه‌ريزي و حمايت از اجراي برنامه‌هاي آموزشي بهمنظور ارتقاء سطح توانمندی علمي و مهارتي کارکنان واحدهاي آموزشي ـ تربيتي تابعه با همکاري معاونت‌هاي مربوط؛

10-ايفاي نقش فعال در تعيين اولويت‌ها و سهم مرکز مديريت حوزه‌هاي علميه خواهران در احداث، نوسازي، بازسازي، تعميرات کلي و جزئي و تجهيز واحدهاي حوزوي تابعه؛

11-برنامه‌ريزي و پيگيري تشکيل هیئت امناء در واحدهاي آموزشي ـ تربيتي و پشتيباني از آن‌ها؛

12-حضور و مشارکت فعال به‌عنوان عضو در شوراي سازماندهي و پشتيباني؛

13-پيشنهاد اصلاح و تکميل قوانين، آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهاي مربوطه و ارائه به مراجع ذي‌ربط جهت بررسي؛

14-هدايت حمايت و ارزيابي امور مديريتي واحدهاي تابعه در چارچوب مصوبات و ضوابط؛

15-ايجاد ارتباط و هماهنگي بين مرکز مديريت حوزه‌هاي علميه خواهران و واحدهاي غیر حوزوی در سطح مأموریت‌های کلان و جامع مصوب؛

تبصره:ايجاد ارتباط و هماهنگي در مأموریت‌های بخشي و تخصصي بر عهده معاونت‌هاي مربوطه مرکز مديريت حوزه‌هاي علميه خواهران، حسب مورد مي‌باشد.

16-ايجاد ارتباط مؤثر بين مرکز مديريت حوزه‌هاي علميه خواهران و مراجع عظامو شخصيتهاي علمي و فرهنگي برجسته؛

تبصره:ارتباط ساير معاونان مرکز مديريت با مراجع عظام بايد با هماهنگي حوزه مديريت مرکز انجام شود.

17-حضور و مشارکت فعال به‌عنوان عضو در شوراي سازماندهي و پشتيباني؛

18-پيشنهاد برنامه‌وبودجه سالانه معاونت ارتباطات و امور حوزه‌ها به مراجع ذي‌ربط؛

19-تهيه و تنظيم گزارش عملکرد به صورت دوره‌اي و موردي و ارائه به مراجع ذي‌ربط؛

20-کارشناسي ارجاعات شوراي سیاست‌گذاری در خصوص تأسیس، ادغام، انحلال و ارتقاي واحدهاي آموزشي ـ تربيتي؛

21-انجام ساير امور ارجاعي از سوي مدير مرکز.