همکاران اداره نظارت و ارزیابی

شناسه نوشته : 27373

1398/10/25

تعداد بازدید : 875

 

-

رئیس اداره برنامه ریزی وارزیابی:

حجت الاسلام والمسلمین نصیری پور

شماره تماس:4453

کارشناس آموزش و بهینه سازی:

حجت الاسلام والمسلمین سجادی زاده

شماره تماس: 4410
 

کارشناس مطالعات و برنامه ریزی:

حجت الاسلام والمسلمین موسوی منفرد

شماره تماس: 4464

کارشناس ارزیابی و نظارت:

جناب آقای قربانی

شماره تماس:4411

کارشناس گزارشات و تحلیل:

سرکار خانم سمیه مقیمی

شماره تماس: 4401