همکاران دفتر

شناسه نوشته : 27374

1398/10/25

تعداد بازدید : 814

 

 

مسئول دفتر معاونت:

حجت الاسلام والمسلمین علیزاده

شماره تماس:4408

کارشناس دفتر معاونت:

جناب آقای آراسته
 

شماره تماس:4007