جلسه معاون امور حوزه ها با آیت الله بنابی

تعداد بازدید : 930

نمایش آلبوم

نشست چهارم مدیران استانی
نشست پنجم و ششم مدیران استانی
تفاهم نامه های غیر حوزوی
تفاهم نامه های حوزوی