در سومین نشست مدیران استانی، کارگاه فرآیندهای برنامه ریزی عملیاتی (تحلیل و ترسیم نمودار شبکه) برگزار شد

شناسه خبر : 83713

1398/08/26

تعداد بازدید : 23

در سومین نشست مدیران استانی، کارگاه فرآیندهای برنامه ریزی عملیاتی (تحلیل و ترسیم نمودار شبکه) برگزار شد
در ادامه برنامه های سومین نشست مدیران استانی، کارگاه فرآیندهای برنامه ریزی عملیاتی (تحلیل و ترسیم نمودار شبکه) برگزار شد که مدیران استانی در آن شرکت کردند.

در این کارگاه، حجت الاسلام و المسلمین دکتر ابروش، عضو هیئت علمی دانشگاه معارف به عنوان استاد این کارگاه، فرآیندهای برنامه ریزی عملیاتی (تحلیل و ترسیم نمودار شبکه) را در دو نوبت صبح و عصر، به صورت تعاملی و با مشارکت همه شرکت کنندگان در کارگاه ارائه نمود.

برخی عناوین مطرح شده در این کارگاه، عبارتند از:

1.     فنون برنامه ریزی عملیاتی؛

2.     فن نمودار شبکه؛

3.     علائم نمودار شبکه؛

4.     اهمیت نگاه فرآیندی به سازمان و فعالیت‌های آن؛

5.     فرآیندگرایی؛

6.     اصول فرآیندنگاری؛

7.     روش تدوین فرآیندها؛

8.     معیار اثربخشی فرآیندهای سازمانی؛

9.     ترسیم نمودار شبکه.

ایشان در تعریف کیفیت فرآیند گفت: مفهومی است که به رضایت مشتری فرآیند مربوط است. میزان رضایتمندی مشتری، معیار و مقیاسی برای اندازه گیری کیفیت فرآیند است و این مشتری می‌تواند داخل یا بیرون سازمان باشد.

وی همچنین، ضمن یادآوری مباحث قبل، به توضیح موضوع فرآیندها و از جمله آن فرآیندهای برنامه ریزی عملیاتی پرداخت و با بیان موضوعی در رابطه با امور مدارس، از مدعوین خواست که هر یک پیشنهاداتی ارائه و نمودار آن را ترسیم نمایند.

 در این کارگاه دو موضوع محوری : بازدید جامع مدارس و ارزیابی فعالیت‌های مدارس، مورد بررسی قرار گرفت و مدیران استانی در گروه های شش گانه خود، ابتدا برنامه های عملیاتی جهت تحقق دو موضوع مذکور را به شماره آورده و در ادامه، هر گروه به صورت مستقل نمودار شبکه ای فرآیند عملیاتی موضوع خود را ترسیم کرد و ساعات پایانی کارگاه نیز، به بررسی و تحلیل نمودار شبکه ها توسط استاد، اختصاص یافت.

نمايش اعلانات

نمایش آلبوم

آیین افتتاح ومراسم بهره برداری موسسه آموزش عالی حوزوی فدک شهرستان همدان
سومین نشست مدیران استانی - آبان 98
بازدید حجت الاسلام و المسلمین آقای واحدی از استان گلستان
دومین نشست مدیران استانی - شهریور 98
بازدید حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل نیا از استان گلستان
نشست هم اندیشی مدیران حوزه های علمیه خواهران استان تهران
نشست هم اندیشی مدیران و هیات امناهای مدارس علمیه خواهران استان مرکزی و مدیران اوقاف و امور خیریه
تودیع و معارفه مدیریت استان زنجان
بازدید جامع معاونت امور حوزه ها از مدیریت استان لرستان و مدارس تابعه
نشست مدیران استانی حوزه های علمیه خواهرا ن با شعار محوری «حوزه بالنده» - تیر 98