جلسه عمومی معاونت امور حوزه ها

جلسه عمومی معاونت امور حوزه ها

شناسه خبر : 87340

1398/10/17

تعداد بازدید : 141

جلسه عمومی معاونت امور حوزه ها
جلسه عمومی معاونت امور حوزه ها که در تاریخ شنبه 14/10/ 1398 ساعت 9 صبح در دفتر معاونت امور حوزه ها برگزار گردید.

این جلسه که در تاریخ شنبه  14/10/ 1398  ساعت 9 صبح در دفتر معاونت امور حوزه ها برگزار شد. در این جلسه معاون امور حوزه ها حجت الاسلام المسلمین واحدی به ایراد سخن پرداختند و ضمن تسلیت شهادت سردار رشید اسلام سپهبد قاسم سلیمانی و برشمردند فداکاری های این شهید در ادامه از همکاران مناطق مختلف معاونت امورحوزه ها در پیشبرد برنامه های معاونت تشکر و قدرانی کردند.

معاون امور حوزه  جهت ارتقاء برنامه ها و کارهای این معاونت در ادامه بیان داشتند، مسئله فرآیندها این معاونت باید با سرعت و دقت به سرانجام برسد و تقاضای که از روسای ادارت مناطق مختلف داشتند این بود که اولا همکاران کار جهادی را سرمشق کارهای خود قرار دهند و تلاش مضاعفی را در انجام کارهای خود داشته باشند. دوم کارها و برنامه های که آغاز شده است نباید ابتر بماند و بصورت کامل پیگیری شود.

 ایشان در ادامه فرمودند، یکی از مهارت های کاری هر سازمان که نیرو ها باید به آن توجه داشته باشند این است که نیرو در مدیریت کارها خود را ارتقاء داده و همزمان چندین کار محوله را بتواند پیگیری کند و به سرانجام برساند. این نباشد کار و وظیفه ای را متوقف کند تا کار دیگری را پیش ببرد. همکاران محترم باید خود را ارتقاء داده تا بتوانند همزمان چند وظیفه محوله را پیش ببرند و به سرانجام برساند.

حضرت حجت الاسلام والمسلمین واحدی در ادامه به معارفه همکاران جدیدی که به کادر معاونت پیوسته بودند پرداختند و بیان داشتند. جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر عباسی در سمت مدیر کل مناطق شمال و حجت الاسلام والمسلمین موسوی معاونت موسوی منفرد در اداره برنامه ریزی و ارزیابی این معاونت شروع به همکاری کرده اند.

ایشان درادامه به معرفی دو مشاور جدید معاون امور حوزه ها جناب حجت الاسلام و المسلمین عندلیب در اداره برنامه ریزی و ارزیابی در بخش آموزش کارکنان و جناب آقای آیت الهی را در اداره برنامه ریزی و ارزیابی در بخش ساماندهی و توصیف و تحلیل برنامه به عنوان مشاور خود معرفی کردند.

در ادامه این جلسه سایر همکاران این معاونت به ارائه گزارش کلی از برنامه ها و کارهای پیش رو خود و ادارت ذی ربط پرداختند.